Saturday, September 26, 2020

y diwrnod dychwelyd


"Dyn ni nid yn unig wedi gyrru Duw allan o'n bywyd cyhoeddus, ac wedi galw'r drwg yn dda a'r da yn ddrwg, dyn ni wedi aberthu bywydau dros 60 miliwn o blant yn y groth. Ac mae cwymp America oddi wrth Dduw nid yn unig yn bwrw ymlaen - mae'n cyflymu." Jonathan Cahn, arweinwr y Diwrnod Dychwelyd.

Mae miloedd wedi ymgasglu yn Washington D.C. heddiw, ynghyd â miliynau o bobl dros America a'r byd ar y we, er mwyn i weddïo ac ymbil ar Dduw am ei drugaredd, wrth i ni edifarhau’n pechodau ni a'r pechodau cenedlaethol. Roeddwn i yn yr eglwys leol y bore 'ma gyda'r lleill yn ymuno â'r dyrfa yn Washington D.C. Mae'r gweithgareddau'n parhau.

No comments: