Tuesday, September 1, 2020

diwrnod cyntaf

Diwrnod mawr i fy ŵyr oedd hi ddoe. Dechreuodd o mewn ysgol feithrin. Cafodd gyfarwyddiadau manwl am ei becyn cinio gan ei fam yn y bore. (Efallai eu bod nhw'n ormod iddo gofio!) Daeth adref yn hapus ddiwedd y diwrnod er nad oedd o'n cofio beth wnaeth o! Dim ond ei hoff fwyd yn y pecyn a fwytaodd heb gyffwrdd â'r llysiau. "Welais mohonyn nhw," meddai (yn Saesneg wrth gwrs.)

No comments: