Saturday, September 19, 2020

rosh hashanah

 Mae utgorn Rosh Hashanah yn ein hatgoffa ni o ail ddyfodiad Iesu.


Deffro, di sydd yn cysgu,

a chod oddi wrth y meirw,

ac fe dywynna Crist arnat

Effesiaid 5:14


Pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, 

bydd yr Arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef...

1 Thesaloniaid 4:16


 “Yn wir, yr wyf yn dod yn fuan.” 

Amen. Tyrd, Arglwydd Iesu!

Datguddiad 22:20

No comments: