Monday, September 7, 2020

tri phen-blwydd

Mae'r tymor pen-blwydd ar fy nheulu i - Medi 6, 7 ac 8. Roeddwn i'n arfer crasu tair cacen gan wahodd eu ffrindiau i ddathlu pan oedd y plant yn fach. Does dim byd i mi wneud eleni fodd bynnag; mae pawb wedi gadael cartref ac yn byw yn bell - un yn Texas a dwy yn Japan. Dim ond gyrru cardiau a chlywed hanes eu dathliadau a wnes i.

No comments: