Friday, September 25, 2020

tad gyda choesau hirion


Penderfynais wrando ar Daddy Long Legs ddyddiau'n ôl. Er fy mod i wedi darllen y nofel honno o'r blaen, roeddwn i anghofio sut byddai'n gorffen. Ffeindiais awdio da ar safle Librivox, a dechrau. Roeddwn i'n bwriadu gwrando un bennod y dydd, ond roedd mor ddiddorol fel gwrandawais fwy nag un yn y diwedd. Cofiais pwy ydy Daddy Long Legs wrth i mi wrando. Dyma ei orffen yn hollol fodlon. Dw i eisiau gwrando nofelau eraill gan Jean Webster rŵan.

No comments: