Saturday, September 5, 2020

murlun newydd

Dechreuodd fy merch hynaf ei murlun newydd neithiwr, wedi hedfan o Oklahoma i Indiana yn y prynhawn. Rhaid cychwyn gyda'r hwyr bob tro er mwyn taflu dyluniad ar y wal. Aeth popeth yn iawn er bod rhyw ddihirod wedi hyrddio wyau atyn nhw. Yn ffodus na chafodd y cyfrifiadur na'r dyluniad eu difrodi. 

No comments: