Wednesday, September 30, 2020

murlun arall

Dyma furlun newydd arall gan fy merch hynaf. Un bach ydy hwnnw ar gyfer Ginger Pig, tŷ bwyta yn Denver, Colorado. Roedd hi a'i gŵr yn medru cwblhau mewn dyddiau. Roedd y perchennog wrth ei bodd. Gobeithio y bydd y cwsmeriaid yn gwirioni arno fo.

No comments: