Tuesday, September 8, 2020

bwrw ymlaen

Ar ôl storm sydyn a ataliodd y gwaith, ail gychwynnodd fy merch a'i gŵr baentio'r murlun. Does dim golwg y dihirod ond trigolion normal sydd yn dod atyn nhw'n aml i roi geiriau clên. Yn eu mysg oedd rhyw wragedd o Japan sydd yn byw yno ond yn dod o dref gyfagos i'r un a gafodd fy merch ei geni ynddi!

No comments: