Saturday, September 12, 2020

gorffen y murlun

Gorffennodd fy merch y murlun. Mae'n wych dros ben. Gobeithio y bydd yn sirioli’r ardal a bendithio’r trigolion. Mae fy merch yn hynod o ddiolchgar iddyn nhw, yn enwedig y pedwar dynes o Japan a baratôdd pecynnau cinio ddwywaith sydd yn llawn o'i hoff fwyd Japanaidd. 

No comments: