Tuesday, September 22, 2020

henoed swyddogol

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Trodd yn 65 oed, henoed swyddogol, a hithau'n Ddiwrnod Parchu Oedrannus yn Japan digwydd bod. Fe wnaeth ei hoff bethau i ddathlu, sef rhedeg 5 cilomedr gyda'i ffrind yn y bore, mynd i gae saethu i ymarfer ei sgil yn y prynhawn, ayyb. Coginiais ei hoff fwyd, sef grits, wyau a selsigen i ginio; gyoza a chacen fach i swper.

No comments: