Monday, September 28, 2020

gweddi ar yom kippur

Heddiw, mae Yom Kippur wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad heb fawr o debygrwydd i beth oedd Duw wedi'i olygu. Cafodd weddïau eu hamnewid aberthau gwaed ar ôl dinistrio’r deml yn 70 OC, a heb unrhyw sicrwydd o faddeuant cyflawn. Penderfynwyd byddai dim ond y rhai sydd wedi bod yn “ddigon da” yn cael eu henwau ysgrifennu yn Llyfr y Bywyd. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae Iddewon yn dymuno pob lwc i'w gilydd. 

Darlun perffaith oedd neges Yom Kippur - darlun aberth Meseia a ddelai. Dw i'n gweddïo'r adeg hon yn enwedig y ceith llygaid Israel eu hagor, a byddan nhw'n canfod mai Iesu ydy'u Meseia.

No comments: