Friday, September 18, 2020

beibl drwy zoom

Wrth i nifer o weithgareddau gael eu cynnal drwy Zoom yn ddiweddar, cafodd y gŵr ei wahodd i roi gwers fer i FCO (Fellowship of Christian Optometrists) yng Ngholeg Optometreg Kentucky ddoe. Ar ôl paratoi am ddyddiau, siaradodd ar galon dda. Aeth popeth yn wych. Roedd y grŵp ffyddlon yn hynod o ddiolchgar.

No comments: