Friday, August 6, 2021

cariad ddiffuant


Roedd yn wych weld Tamyra Mensah-Stock yn mynegi ei chariad ddiffuant ac angerddol tuag at ei gwlad, wedi ennill y fedal aur yn y categori reslo. Mae'n drist, fodd bynnag, bod yna ddigon o bobl sydd yn dirmygu peth naturiol fel hwn y dyddiau 'ma.

No comments: