Tuesday, August 24, 2021

fy nhrefn darllen


Mae gen i drefn pan fydda i'n darllen fy hoff wefannau yn y bore. Wrth gychwyn gydag e-bost, bydda i'n gwirio FB fy nheulu; FB Jerwsalem Jane; newyddion NHK (newyddion cyhoeddus Japan); Epoch Times. Wedi cael cip ar y newyddion dibynadwy diweddaraf, bydda i'n gorffen y sesiwn gyda Babylon Bee. Gwrthwenwyn ydy'r Wenynen ar ôl darllen newyddion drwg. Bydd yn gwneud hynod o les i chi chwerthin yn braf bob dydd.

No comments: