Saturday, August 21, 2021

is-deitlau


Mae fy nhair merch yn mynychu Eglwys Lifehouse yn Tokyo sydd yn ceisio cyrraedd pobl ifanc yn enwedig, drwy oedfaon a rhaglenni anghonfensiynol. Mae ei phregethau yn ddwyieithog, ac mae yna dîm sydd yn gosod is-deitlau. Un o fy merched yn cymryd rhan, a dyma'r bregeth (hanner cyntaf a wnaeth.) Dwedodd ei bod hi'n medru dysgu Gair Duw yn dda drwy wrando ar yr un bregeth sawl tro a meddwl yn ddwfn.

No comments: