Monday, August 23, 2021

eglwys ar lein

Gan ein bod ni i gyd yn sâl, arhoson ni gartref ac ymuno â'n heglwys ni ar lein. Roedd y tro cyntaf i mi wneud hyn. Gweithiodd bopeth yn dda. Roedd yn braf cael cip ar yr aelodau eraill hefyd.

No comments: