Wednesday, August 18, 2021

gwenynen neu "ddim yn wenynen"?


Ces i fy nrysu pan es i at wefan Epoch Times y bore 'ma, a gweld y pennawd hwnnw. Roeddwn i'n meddwl mai'r Wenynen a ysgrifennodd. Dydy'r erthygl yma ddim yn llawer gwahanol i hyn wedi'r cwbl!

No comments: