Saturday, August 14, 2021

cornel glyd

Mae fy merch hynaf a’i gŵr wrthi'n adnewyddu tŷ a brynon nhw yn ddiweddar. Tra eu bod nhw'n aros am beiriant golchi llestri, dyma eu ci ddarganfod lle braf i greu cornel glyd iddo ei hun. Dw i'n gobeithio na cheith ei siom mawr pan fydd y peiriant yn cael ei osod.

No comments: