Friday, August 13, 2021

tylino eich traed

Dw i newydd weld y peth hwn ar y we. Mae'n hynod o effeithiol ar gyfer tylino eich traed. Gwnewch gwlwm ar ddau ben tywel hir, a chamu arnyn nhw, neu sefyll wrth adael iddyn nhw bwyso gwadn eich traed. maen nhw'n llawer gwell na darn o bren neu blastig oherwydd eu bod nhw'n feddal ac addasadwy.

No comments: