Monday, August 16, 2021

crynodeb cyfleus y beibl


Ydy'r Beibl yn rhy hir? Fydd yn cymryd gormod o amser i ddarllen o'r dechrau i'r diwedd? Dim problem. Dyma grynodeb cyfleus gan Wenynen fel cewch chi gael yr hanfod mewn pum munud! Fy ffefrynnau crynodeb ydy'r Salmau, Esia, 2 Timotheus.


No comments: