Tuesday, August 17, 2021

te "corn silk"


Dyma fodd i wneud te corn silk, erthygl newydd gan fy merch. Doeddwn i erioed clywed bod ganddo lawer o fanteision maethol ac iechyd. Dwedodd fy mam iddi arfer gwneud doliau gan ddefnyddio corn silk fel eu gwallt pan oedd hi'n hogan fach.

No comments: