Saturday, August 7, 2021

fy hoff rasys


Er gwaethaf y cyfyngiadau llym yn y Gemau Olympaidd, mae gweld yr athletwyr medrus yn ymdrechu'n galed yn codi eich calonnau. Mwynheais yn enwedig ras 100 medr y dynion a ras gyfnewid 400 metr y dynion. Ces i hwyl clywed y gohebwyr llawn cyffro hefyd. Llongyfarchiadau mawr i'r Eidal!

No comments: