Tuesday, August 3, 2021

mis awst


Dyma erthygl newydd fy merch am fis Awst yn Japan. Dw i'n cofio fy mhlentyndod yn y gwres llethol di-baid (heb gyflyrydd aer); lu o cicada ym mhobman yn canu eu cân yn uchel; somen (nwdls oer) a goginiodd fy mam.

No comments: