Wednesday, August 4, 2021

perfformwyr y pictogram


O'r diwedd datguddiwyd y dynion a berfformiodd yn fyw'r pictogram anhygoel yn seremoni Olympaidd Tokyo. Perfformwyr pantomeim sydd yn gweithredu drwy'r byd maen nhw. Cawson nhw ond bum munud i berfformio, ond roedden nhw'n benderfynol o gynnwys yr holl 50 sbort, a pherfformio'n fyw. Gwaith campus. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.!

No comments: