Tuesday, January 4, 2022

adnod heddiw

Dyma a ddywed yr Arglwydd:
Myfi a wnaeth y ddaear,
a chreu pobl arni;
fy llaw i a estynnodd y nefoedd,
a threfnu ei holl lu.
Chwi, holl gyrrau'r ddaear, edrychwch ataf i'ch gwaredu,
canys myfi wyf Dduw, ac nid oes arall.
- Eseia 45


No comments: