Wednesday, January 5, 2022

un dydd ar y tro


Roeddwn i'n bob amser meddwl mai cân wreiddiol Trefor Edwards ydy Un Dydd ar y Tro. Ac felly ces i fy synnu'n gwybod bod dau Americanwr a'i chyfansoddodd. Cafodd ei chyfieithu mewn ieithoedd eraill hyd yn oed. Fy hoff arwyddair ydy "un dydd ar y tro." Dw i'n gobeithio y bydda i'n byw'n ffyddlon i'r Arglwydd Iesu un dydd ar y tro nes cyrraedd adref. Fersiwn Trefor Edwards ydy'r gorau yn fy nhyb i, gyda llaw!

No comments: