Tuesday, January 18, 2022

colli abishag


Wedi mis o gyfeillgarwch, roedd Reuben, ci fy merch hynaf yn gorfod ffarwelio â ffrind neithiwr. Paisley ydy enw'r ffrind, ci mom gŵr fy merch. Roedd hi'n aros gyda nhw tra oedd ei meistres yn cryfhau yn dilyn llawdriniaeth. Annioddefol oedd ymddygiad Paisley ar y dechrau, ond ar ôl sawl diwrnod, daeth hi a fo'n ffrindiau da; roedd Paisley yn dilyn Reuben ym mhob man yn ei gynhesu gyda'i blew hir hyd yn oed. Mae'n siŵr ei fod o'n hapus gan ei fod o'n oer bob amser wrth iddo heneiddio. Collodd Reuben ei Abishag bellach.

No comments: