Friday, January 28, 2022

dawn busnes


Mae brawd fy ngŵr yn byw ger cae golff. Wrth iddo gerdded bob dydd yn y gymdogaeth, mae o wedi casglu nifer mawr o beli golff erbyn hyn. Mae o'n cynnig i'w gwerthu am bris isel rŵan - y fasnach gyfarwydd iddo. Roedd o'n arfer gwneud yr un peth pan oedd yn fyfyriwr ysgol uwchradd, ac ennill cannoedd o ddoleri yn ystod yr haf. Roedd ganddo ddawn busnes hyd yn oed pan oedd yn ifanc!

No comments: