Monday, January 24, 2022

gwahaniaeth rhwng

Gorffennodd fy merch hynaf a'i gŵr adnewyddu bron i bopeth tu mewn eu tŷ "newydd." Mae mwy o waith i'w wneud tu allan fodd bynnag. Roedd criw o ddynion yn gweithio'n galed ac anhygoel o gyflym ar y teras a'r dreif yn ddiweddar. Maen nhw'n barod i dywallt concrit, ond fedran nhw ddim bwrw ymlaen nes i'r ddinas roi sêl bendith. Maen nhw'n aros am swyddog i ddod am bythefnos. Does dim cysgod ohono fo eto. O wel.

No comments: