Friday, January 21, 2022

yfed dŵr poeth


Dw i wedi dod i werthfawrogi yfed dŵr poeth yn ddiweddar. Dw i'n hoffi coffi a the amrywiol, ond does dim pwynt talu amdanyn nhw oherwydd fy mod i'n dal i fethu clywed blas. A dweud y gwir, mae dŵr poeth yn teimlo'n braf i'r stumog, llawer mwy na dŵr oer, ac mae'n rhad wrth gwrs. 

No comments: