Tuesday, January 11, 2022

siwrnai braf

Wedi gwylio'r fideo, daeth eisiau sydyn arna' i weld y lluniau a dynnais yn ystod y siwrnai, a darllen fy mlog a ysgrifennais amdani. Mae'n anodd credu fy mod i wedi gwneud cymaint. Roedd rhyw bethau annifer wrth gwrs, ond dim ond y pethau braf sydd yn aros yn fy ngof bellach. Dw i'n ddiolchgar hefyd mai cyn y cynnwrf rhyngwladol diweddaraf bues yno. 

No comments: