Friday, January 14, 2022

dim ond un ffordd

Wedi clywed Iesu'n dweud, "fe wyddoch y ffordd i'r lle'r wyf fi'n mynd," dwedodd Thomas, "Arglwydd, ni wyddom i ble'r wyt yn mynd. Sut y gallwn wybod y ffordd?” Cwestiwn digon teg yn fy nhyb i. Ateb Iesu oedd, fodd bynnag, "myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi."

Nid peth ydy'r ffordd ond person, sef Iesu Grist. Ac mae yna ond un ffordd, dim byd arall. "Cyfyngedig dros ben," byddwch chi'n ei ddweud efallai. Ond dyna fo. Duw sydd yn dweud.

No comments: