Wednesday, January 19, 2022

cywir yn y bôn


"Rhybuddiodd y Democratiaid fyddai'r Gweriniaethwyr yn bwriadu dwyn etholiad trwy rwystro ymdrechion y Democratiaid i ddwyn etholiad."

Pennawd y Wenynen unwaith eto! Mae'n ddoniol tu hwnt oherwydd mai hyn ydy beth mae'r Democratiaid yn ei ddweud yn y bôn.

No comments: