Saturday, January 22, 2022

te gwyrdd gyda siwgr


Mae Keith yn gweithio droston ni rŵan am y tro cyntaf ers wythnosau. Cludo logiau ar gyfer y llosgwr o'r iard i'r garej ydy'r gwaith heddiw. Cynigais goffi neu de iddo fo drwy'r gŵr. "Te gwyrdd gyda llawer o siwgr," oedd ei ateb. Edrychodd y gŵr a finnau ati'n gilydd heb air. Wrth gwrs, os dyna beth mae o eisiau. "Blasus iawn," meddai wrth yfed y te a hwyliais. Bydd gynnon ni bentwr o logiau yn y garej, diolch i Keith.

No comments: