Tuesday, January 25, 2022

tŷ bwyta diogel

Es i a'r gŵr i Katfish Kitchen, ein hoff dŷ bwyta eto neithiwr. Tra oedden ni'n mwynhau bwyd da, daeth sawl heddwas i gael swper. Er eu bod nhw'n eistedd o bell ohonon ni, roeddwn i'n teimlo'n ddiogel ar unwaith. Doeddwn i ddim yn teimlo'n anniogel o gwbl hebddyn nhw wrth gwrs, ond roedd yn braf gwybod na fyddai dynion drwg yn dod i mewn os bydden nhw'n gweld ceir yr Heddlu yn y maes parcio.

No comments: