Saturday, January 8, 2022

brecwast lliwgar

Mae'n ymddangos bod y mab ifancaf wedi cyfarwydd â choginio erbyn hyn. Mae o'n hoffi bwyta'n iach a pharatoi pethau da i'r olwg hefyd. Dyma lun o'i frecwast (ffrwythau ar ben yr uwd) a yrrodd ata i'r bore 'ma. Mae'n edrych fel llun mewn cylchgrawn bwyd!

No comments: