Tuesday, May 24, 2022

achos annisgwyl

Wedi gorffen hunan-ynysu am dri diwrnod, roedd fy merch hynaf yn barod i gychwyn ar ei hantur yn Japan, ond cafodd hi siomi'n ofnadwy pan ddechreuodd hi'n teimlo'n sâl, ac roedd hi'n gorfod gorffwys. Fliw? Cofid? Yna, ffeindiodd hi achos y salwch - dŵr llygredig yn y fflat. Roedd y ffilter dŵr yn llawn o algâu! Gobeithio y bydd hi'n gwella'n fuan, a mwynhau ei gwyliau.

No comments: