Wednesday, May 11, 2022

nyth cacynen


Dw i newydd ddarganfod bod cacynen wrthi'n adeiladu nyth ger y drws blaen. Mae'n gornel boblogaidd iddyn nhw. Yn hytrach na chwistrellu popeth, dewisais yrru'r gacynen i ffwrdd, cael gwared ar y nyth, a chwistrellu lle oedd y nyth (fel na fydd hi'n dychwelyd.) Gobeithio y bydd hi'n penderfynu adeiladu nyth newydd mewn coedydd.

No comments: