Wednesday, May 18, 2022

sŵn lliw i gysgu


Dw i'n yn cael trafferth syrthio i gysgu, ac yn codi'n aml yn ystod y nos. Darllenais bob math o erthyglau ar sut i ddatrys y broblem, a dw i'n dilyn pob cyngor, ond dw i'n dal i fethu. Yr unig fodd sydd yn ymddangos i fy helpu ydy gadael sŵn lliw ymlaen drwy'r nos. Gwyn, coch, glas, du, pinc - mae'n synnu bod yna gynifer o liwiau. Coch meddal ydy fy ffefryn. Dydy o ddim yn gweithio bob tro, ond mae o'n help yn bendant.

No comments: