Saturday, May 14, 2022

beicio heb feic

Mae bys y droed chwith yn dal i frifo ers tair wythnos. Mae'n amlwg bod yna grac yn yr asgwrn. Does dim byd i'w wneud ond aros nes iddo wella. Yn y cyfamser, fedra i ddim mynd am dro i gadw'n heini; dw i ddim yn hoffi beic llonydd. Penderfynais "beicio" heb feic, hynny ydy pedlo ar fy nghefn. Hynod o galed ydy hyn! Dim ond ar ôl pedlo dengwaith, bydda i'n gorfod cael hoe. Dw i'n pedlo 50 o weithiau gyda hoe rhwng pob deg. Gobeithio dal ati.

No comments: