Monday, May 16, 2022

siwrnai i Japan


Mae fy merch hynaf newydd gychwyn siwrnai i Japan. Fe adawodd Oklahoma City fore cynnar; wedi dal hediad rhyngwladol o Faes Awyr Atlanta, mae hi ar ei ffordd i Tokyo dros Fôr Tawel ar hyn o bryd. Yn anffodus, dim ond pythefnos bydd hi'n cael aros yn Japan y tro 'ma, yn ymweld â'i theulu a ffrindiau. Mae ganddi gynllun cyffroes, fodd bynnag, sef mynd i theatr Kabuki a gweld perfformiad Ebizo! 

No comments: