Wednesday, May 4, 2022

camwybodaeth beryglus


Y pennawd: mae saer lleol yn parhau i ledaenu camwybodaeth a ystyriwyd yn niweidiol gan arbenigwyr crefyddol diwinyddiaeth.

"Roedd y Phariseaid, y Sadwceaid a’r Ysgrifenyddion, yn rhanedig fel arfer, yn dangos undod wrth wirio ffeithiau dysgeidiaeth Iesu."

"Mae'r arbenigwyr crefyddol, ynghyd â'r llywodraeth, yn cynllwynio i atal y gamwybodaeth beryglus rhag ymledu i Jwdea, Samaria, neu hyd eithaf y ddaear."

Da iawn chi eto, y Wenynen!

No comments: