Saturday, May 21, 2022

parti mewn car


Roedd yr hogiau dros y stryd yn cael parti yn ei gar wedi'i barcio am oriau yng nghanol y nos. Wrth adael golau'r car ymlaen, roedden nhw'n chwarae cerddoriaeth yr holl amser. Er bod ffenestri'r gar ar gau, roedd sŵn y drymiau wedi cyrraedd fy ystafell wely drwy'r wal. Fedrwn i ddim cysgu nes iddyn nhw stopio ben bore. Addawodd y gŵr y byddai fo'n siarad â nhw os bydden nhw'n cynnal parti eto.

No comments: