Tuesday, May 17, 2022

cyrraedd

Cyrhaeddodd fy merch Tokyo yn ddiogel. Aeth at fflat ei chwiorydd mewn bws yn syth. Yna, bydd hi'n hunanynysu am dri diwrnod. Bydd hi'n cael gorffwys a mynd i gyfarwydd ag amser Japan. Mae hi'n bwriadu gweithio ar gyfrifiadur hefyd. Bydd ganddi ddigon i'w wneud cyn cael mentro allan.

No comments: