Friday, May 20, 2022

montessori

Mae fy ail ferch newydd ddechrau dysgu (fel myfyrwraig) addysg Montessori, er mwyn dysgu (fel athrawes) plant. Mae hi'n dal i weithio fel athrawes yn yr un ysgol feithrin gyda chyfrifoldeb llai nag o'r blaen tra ei bod hi'n mynd i ganolfan hyfforddi ddwywaith yr wythnos. Er bod hi'n hynod o brysur, mae hi wrth ei bodd oherwydd mai dyna beth mae hi eisiau ei wneud dros flynyddoedd.

No comments: