Friday, May 13, 2022

golygfa hardd

Ces i fy nghyfarch gan olygfa hynod o hardd pan agorais len y gegin y bore 'ma. Mae'n fel pe bai'r gellyg yn yr iard gefn wedi penderfynu blodeuo ar yr un pryd dros nos. Maen nhw ym mhobman yn y dref rŵan.

No comments: