Friday, May 27, 2022

gwella bob dyddWedi diwrnodau anarferol o wlyb ac oeraidd ym mis Mai, mae'r haul yn disgleirio’n braf yn adlewyrchu ei heulwen ar dail gwyrdd llachar heddiw. Dw i'n dal i fod yn gaeth yn y tŷ oherwydd yr anafiad ar fys y droed. Y peth da ydy mai'r
 tymor paill ydy hi rŵan. Roeddwn i'n arfer peidio mynd am dro yn yr adeg hon bob blwyddyn er mwyn osgoi'r alergedd tymhorol beth bynnag. Dw i'n ddiolchgar fy mod i'n gwella bob dydd, er yn araf iawn. Edrych ymlaen at gerdded yn y gymdogaeth cyn hir.

No comments: