Wednesday, August 3, 2022

argyfwng yn sodom a gomora


"Does dim byd o gwbl y gallwn beidio â'i wneud rhag cael ein heintio. Ein hunig obaith yw cael ein brechu." Da iawn chi eto, y Wenynen!

No comments: