Friday, August 19, 2022

rhestr FBI gyfrinachol

Datgelwyd rhestr FBI gyfrinachol gan chwythwr chwiban yn ddiweddar. Ychwanegwyd rhai o symbolau mwyaf gwladgarol America at y rhestr rybuddio terfysgaeth honno.

Cynhyrchwyd crysau-T amrywiol i herio hyn ar yr unwaith, yn ôl ysbryd herfeiddiol Americanwyr. Dyma i'r gŵr brynu un, a'i wisgo ynghyd â het MAGA yn Walmart. Rhaid ychwanegu gleiniau rosari i fod yn gyflawn!


No comments: