Wednesday, August 17, 2022

arwydd cariad

Dw i'n hapus gweld bod brawd y gŵr yn dal i garu ei ail wraig yn fawr, a phostio negesau hynod o gariadus yn aml. Mae o'n bob amser yn galw hi gydag enwau melys wrth roi tusw o flodau hardd iddi. Y tro 'ma, postiodd o lun o ddeilen â ffurf unigryw honno a ffeindiodd yn ei iard. "Arwydd fy nghariad," meddai.

No comments: